RISS

RISS er en metode for strategisk utvikling av opplevelser og kommunikasjon i reiselivsnæringen. Prosessen er utviklet av Innovasjon Norge og fasiliteres av PEIL.

Verktøyet er skreddersydd for aktører innen mat, kultur og opplevelser. Målet er økt konkurransekraft, bærekraftig utvikling, økonomisk vekst og tettere samarbeid.

Fra unike historier til salgbare opplevelser

RISS-prosessen hjelper reiselivsaktører å imøtekomme det økende behovet for lokal historiefortelling. I andre sammenhenger kan RISS brukes i utvikling av nettsider og innholdsstrategier. 

Kjernen i RISS handler om å finne og forme unike, lokale opplevelser. Metoden egner seg godt til å: 

 • Utvikle destinasjoner, steder og merkevarer
 • Utvikle opplevelser og kommunikasjon på bærekraftige reisemål
 • Skape tettere koblinger mellom utvikling og markedsføring
 • Utvikle nettsider, apper og innholdsstrategier

En designmetode i 6 faser

RISS er basert på designmetodikk, og verktøyet består av 6 faser som kan følges lineært eller brukes som kanvas. Det går systematisk til verks for å forsterke historiene, menneskene og omgivelsene som gjør stedet unikt. Funnene fra kartleggingen kategoriseres, fortelles og visualiseres ut i ulike konsepter og minimumsløsninger.

De 6 fasene i RISS: 

 1. Kartlegging
 2. Kjernehistorier
 3. Konsept
 4. Minimumsløsning
 5. Brukerreise
 6. Iverksettelse 

Resultatet av RISS er et sett med nye reiselivsprodukter som skal iverksettes og testes i markedet på en reell målgruppe. 

Les mer om RISS på Nasjonal kolleksjon her. 

Prosjektgruppe i RISS

Prosjektet må drives og eies av en lokal prosjektleder/ildsjel. For å søke støtte til gjennomføring må prosjektgruppen være klart definert, med tydelig mandat, mål og ambisjoner.

En typisk prosjektgruppe består av representanter fra destinasjoner/regioner/nettverk som kan levere verdi på opplevelser og produkter til fastboende og besøkende – i tillegg til ekstern kompetanse.

Eksempel på tverrfaglig prosjektgruppe:

 • Produsenter av lokalmat / gårdsdrift
 • Overnattingssteder
 • Opplevelsesbedrifter
 • Aktører innen kunst/kultur
 • Visit Norway, lokal avdeling
 • Designbyrå
 • Prosjektleder
 • Prosjekteier

Prosjektgruppa må knytte til seg kompetanse på denne typen metodikk og arbeidsform. Det kan være eksterne aktører som har erfaring med tjenestedesignprosjekter, med kompetanse på kartlegging og utvikling av helhetlige tjenester med mål om å gi gode brukeropplevelser.

I tillegg bør prosjektgruppa knytte til seg prosjekt- og prosessledelse med bred og relevant reiselivskompetanse, som kan sikre nødvending forankring, fremdrift og god økonomistyring i prosjektet. 

Hvordan søke støtte til RISS?

Alle destinasjoner, regioner og nettverk kan sende søknad om støtte til RISS. Søknaden sendes elektronisk til Innovasjon Norge og må gi en utfyllende beskrivelse av hvordan man har tenkt å jobbe med utvikling av lokale, regionale eller nasjonale historier, konsepter og produkter.

Søknaden må vise til konkrete mål og milepæler. Det må også lages en beskrivelse på hvordan prosessen skal sikre kunnskapsheving blant deltakerne, slik at gruppa kan fortsette med kontinuerlig opplevelsesutvikling etter RISS-metoden

Her kan du opprette søknad til RISS

Har du et potensielt RISS-prosjekt på gang, eller vil du ha mer informasjon?  Ta kontakt med Trine Lise Kristiansen på telefon 977 44 047 eller e-post trine@uredd.no