PEIL Merkevaresprint™

Merkevaresprint er en metode for å etablere en merkevareplattform med klare retningslinjer for selskapets identitet og rolle. Det gjør det enklere å ta viktige avgjørelser innenfor produkt- og tjenesteutvikling, markedsføring og merkevarekommunikasjon.  

En merkevaresprint er ikke en erstatning for god og langsiktig merkevarebygging, men det er en veldig god start. Metoden er nyttig i etableringen av en ny merkevare, i videreutviklingen av en eksisterende merkevare, og i arbeidet med å forankre merkevaren internt. 

På den måten jobber alle ut fra samme ståsted mot et felles mål, og med felles språk.

Hva skjer i en merkevaresprint? 

PEIL Merkevaresprint består av 6 oppgaver som er basert på The Three-Hour Brand Sprint fra Google Ventures. Hver oppgave klokkes på tid og konkluderes ved hjelp av avstemming før teamet går videre

1. 20 års veikart

Den første oppgaven er å beskrive motivasjonen og målet for selskapet. Teamet skisserer ut et 20-års veikart og setter ord på hvordan verden ser ut etter 2, 5, 10 og 20 år.

2. Hva, hvordan og hvorfor

Oppgaven handler om å definere hvorfor selskapet eksisterer. I noen tilfeller kan dette være starten på formuleringen av en visjon. Teamet får i oppgave å fylle ut Simon Sineks “golden circle”, som beskriver:

  • Hva gjør selskapet?
  • Hvordan gjør selskapet det?
  • Hvorfor gjør selskapet det?

3. Egenskaper

Her skal teamet definere hvilke egenskaper selskapet skal leve etter, og hva som virkelig er viktig. Egenskapene fungerer som kontrollorgan for å se om selskapet opptrer riktig ovenfor kunder, investorer, investeringer, samarbeidspartnere og kolleger.

4. Målgrupper

I denne oppgaven skal teamet definere hvilke målgrupper som er viktigst. Det kan være spesifikke segmenter i befolkningen, andre virksomheter, media etc. Målgruppebeskrivelsene kan gjøres brede eller smale  – det viktigste med oppgaven er å danne et felles bilde på hvem selskapet må kommunisere med for å nå målene som er satt.

5. Personlighet

Nå skal teamet definere selskapets personlighet ved å plassere det mellom to ytterpunkter. Er det lekent eller seriøst? Er det ungt og innovativ eller klassisk voksen? Er det vennlig eller en autoritet?

Øvelsen hjelper selskapet å bli tydelig som avsender i kommunikasjon med målgruppene, i form av hvilke holdninger som vises og hvilket formspråk som brukes.

6. Konkurranselandskap

I den siste oppgaven skal teamet plassere selskapet i en konkurransematrise. Fra klassisk til moderne, og fra reservert til ekspressiv. Hensikten er få et bilde på hvem selskapet kan sammenligne seg med, og hvem det først og fremst konkurrerer mot. 

Teamet ser tilbake på de foregående øvelsene. Er dette riktig plassering med tanke på veikartet, visjonen, egenskapene, publikumet og personligheten? 


Arbeidsprinsipper og organisering

PEIL Merkevaresprint™ følger de samme prinsippene som i andre sprinter. Det betyr at teamet jobber sammen alene, og at håndfaste oppgaver med avstemming prioriteres. Alle innspill og perspektiver blir godt ivaretatt, og konklusjonen er en plattform som selskapet kan stå stødig på. 

De som skal delta i en merkevaresprint må ha autoritet og eierskap til bedriftens identitet. Teamet på 2-6 personer bør bestå av administrerende direktør/daglig leder, sammen med gründer, medgründer, markedssjef eller produktsjef.

En av deltaker må ha rollen som beslutter, som har den siste og avgjørende stemmen for hver oppgave. Dette bør helst være administrerende direktør eller daglig leder. 

Les også om PEIL Designsprint™ og PEIL Vekstsprint™

Hold egne workshops – lei lokaler hos PEIL.

For hjelp til gjennomføring og fasilitering, ta kontakt med Trine Lise Kristiansen på e-post trine@uredd.no eller 977 44 074