PEIL Designsprint™

Design sprint en strukturert metode for innovasjon, prototyping og testing. I løpet av 4 dager får du validert en idé til et nytt produkt, en ny tjeneste eller en ny strategi.  Alle beslutningstakere er med, noe som gjør det til en super metode for å løse komplekse utfordringer.  

Design Sprint egner seg godt til å:

 • Utvikle nye nettsider og apper
 • Utvikle digitale eller fysiske tjenester
 • Utvikle nye produkter
 • Forbedre eksisterende systemer og løsninger

Bakgrunn for metoden

PEIL Designsprint er formet etter boka “Sprint – How to solve big problems and test new ideas in just five days” av Jake Knapp. Metoden ble utviklet hos Google Ventures og består av håndfaste øvelser med en brukersentrert tilnærming.

Design Sprint er selve kjernen av innovasjonsprosessene hos ledende selskaper i verden som Facebook, Google og Airbnb.  

Gjennomføring

I løpet av 4 dager jobber teamet systematisk sammen for å løse en stor utfordring.

 • På mandag jobber sprint-teamet med felles problemforståelse og produksjon av løsninger.
 • På Tirsdag møtes teamet til avstemming og utvikling av storyboard.
 • Onsdag er prototypedag. Løsningen designes så realistisk som mulig.
 • På torsdag testes prototypen på fem ekte brukere.

Resultat

En Design Sprint gir svar på om ideen er god, og om løsningen fungerer slik det er tenkt. Det gir teamet en klar retning videre.

Testingen fører til anbefalinger for videreutvikling og hvordan løsningen kan tas ut til markedet. Herfra er det mulig å kjøre iterasjonssprint på samme løsning, eller på andre prosjekter. 

Design sprint gjøre det mulig skape noe sammen gjennom presise diskusjoner, deling av ideer, konstruktive tilbakemeldinger og testing. Erfaringer viser at designsprint gjør noe med arbeidskulturen og bidrar til bedre fokus og høyere tempo i framtidige prosjekter

Designsprinten har vært avgjørende

Designsprinten har vært avgjørende for å skape retning og moment i bedriften.  Fasilitatorene i UREDD har ekspertise både i digital kommunikasjon, digital endring og strategi. I tillegg er de varme, pedagogiske og inkluderende. 
Henning Meyer
CEO Overvinne.no

Organisering og forankring 

For å skape en trygg ramme rundt prosjektet er det viktig å inkludere personer fra ulike deler av organisasjonen. Vi trenger ulike perspektiver på hva som er utfordringen.

Teamet må gjerne bestå av opptil 7 personer med ulike roller, pluss tilrettelegger og fasilitator. Eksempler på deltakere i en Design Sprint kan være:

 • Leder – personen som tar avgjørelser: en direktør, grunnlegger eller sjef.
 • Økonomiekspert –  personen som kan forklare økonomien i prosjektet; hvor penger kommer fra og hva de brukes på. Kanskje en leder eller forretningsutvikler?
 • Markedsfører – personen som hjelper selskapet eller organisasjonen med kommunikasjon. Helst noen som jobber med markedsføring, PR eller samfunn.
 • Kundeekspert – personen som snakker oftest med kundene. Det bor mye gull i de som jobber med research, salg eller support.
 • Teknologi/logistikkekspert – personen som kan mest om hva selskapet eller organisasjonen leverer. For eksempel en leder, sjef eller ingeniør.
 • Designekspert – personen som designer produktene selskapet eller organisasjonen lager. Det kan være en designer eller produktsjef.

PEIL Designsprint følger noen faste prinsipper som innebærer at teamet jobber sammen alene, at håndfaste oppgaver prioriteres fremfor fri diskusjon, og at avgjørelser tas ved avstemming.

På den måten blir alle innspill og perspektiver godt ivaretatt. 

Hold egne workshops – lei lokaler hos PEIL.

For hjelp til gjennomføring og fasilitering, ta kontakt med Trine Lise Kristiansen på e-post trine@uredd.no eller 977 44 074