Prosessverktøy fra PEIL

Metode for å definere en merkevareplattform som gir klare retningslinjer for selskapets identitet og rolle i omverdenen. Det gjør det enklere å ta viktige avgjørelser innenfor produkt- og tjenesteutvikling, markedsføring og merkevarekommunikasjon.

En strukturert metode for innovasjon og brukertesting av nye løsninger i løpet av 4 dager. Metoden leder til validering av en idé til et nytt produkt, en ny tjeneste eller en ny strategi. 

Vekstsprint handler om å forbedre hele kundereisen. Målet er å finne områder med potensiell vekst, og deretter utvikle eksperimenter som er lett å gjennomføre. Metoden egner seg like godt for både fysiske og digitale produkter og tjenester.

RISS er en metode for strategisk utvikling av opplevelser og kommunikasjon i reiselivsnæringen. Prosessen er utviklet av Innovasjon Norge og fasiliteres av PEIL.