Verktøy for rask innovasjon

Definisjon, innovasjon og optimalisering av produkter og tjenester. PEIL har et knippe metoder og verktøy som gjør det enklere å komme i gang.

I en teknologisk tidsalder har ingen tid til lange utviklingsprosesser. Livssyklusen til produkter og tjenester blir stadig kortere. Da gjelder det å komme raskt til markedet. 

PEIL har et knippe prosessverktøy som leder til rask innovasjon i korte etapper. Fra data og testing, til forbedring og iterasjon. Det er en måte å organisere utvikling på som gir raske svar og mye læring.

All erfaring viser at nye hensyn uansett må tas. Ideer må testes på nye brukere, og justeringer må gjøres. Ved hjelp av smarte designprosesser og strukturert samarbeid, øker forutsetningene for å lykkes.

Definér merkevaren

PEIL Merkevaresprint™ er en metode for å etablere en merkevareplattform med klare retningslinjer for selskapets identitet og rolle. Det gjør det enklere å ta viktige avgjørelser innenfor produkt- og tjenesteutvikling, markedsføring og merkevarekommunikasjon.

Innovasjon av nye produkter og tjenester

PEIL Designsprint™ er en strukturert metode for innovasjon, prototyping og testing av nye løsninger på bare 4 dager. Metoden leder til validering av en idé til et nytt produkt, en ny tjeneste eller en ny strategi. 

Optimalisér produkt og markedskommunikasjon

PEIL Vekstsprint™ handler om å forbedre hele kundereisen. Målet er å finne områder med potensiell vekst, og deretter utvikle eksperimenter som er lett å gjennomføre. Metoden egner seg like godt for både fysiske og digitale produkter og tjenester.

Lær å jobbe litt smartere sammen!

Vi tilbyr kurs i Design Sprint og Vekstsprint som bygger kompetanse på metoder for rask innovasjon.

Designsprinten har vært avgjørende

Designsprinten har vært avgjørende for å skape retning og moment i bedriften.  Fasilitatorene i UREDD har ekspertise både i digital kommunikasjon, digital endring og strategi. I tillegg er de varme, pedagogiske og inkluderende. 
Henning Meyer
CEO Overvinne.no

Egnede lokaler.
Erfarne fasilitatorer.

Hold egne workshops og samlinger hos PEIL
Hos PEIL kan du leie lokaler spesielt utformet for gjennomføring av designsprint og tilsvarende prosesser.

Se våre leiepriser

Få hjelp til å fasilitere prosessen
PEIL og UREDD designkontor stiller med erfarne fasilitatorer og designere ved behov.

Ta kontakt med Trine Lise Kristiansen på e-post trine@uredd.no eller 977 44 074.